Naša pôsobnosť:

Farmakovigilancia

Farmakovigilancia

chránime zdravie pacienta
Registrácie liekov

Registrácie liekov

dôkladná znalosť procesov

Spoľahlivý partner
vo farmaceutickom priemysleFARMAKOVIGILANCIA

Farmakovigilancia je veda o získavaní a posudzovaní informácií o nežiaducich účinkoch liekov a ich prevencii. Nežiaduci účinok lieku je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená. Z klinického skúšania liekov nie je vždy možné zistiť nežiaduce účinky lieku, nakoľko klinické skúšanie je obmedzené počtom pacientom, trvaním liečby a kontrolovanými podmienkami, za ktorých sa vykonáva. Preto niektoré údaje o bezpečnosti liekov je možné zistiť až pri ich používaní v praxi. Cieľom farmakovigilancie je získavanie nových informácií o rizikách spojených s novými ale aj dlho používanými liekmi a zabránenie poškodenia pacientov prijatím účinných opatrení.
Naše služby:
Zber hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov a hlásení špecifických situácií
Získavanie doplňujúcich informácií k hláseniam podozrení na nežiaduce účinky a špecifických situácií
Uchovávanie hlásení podozrení na nežiaduce účinky a špecifických situácií
Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky do európskej databázy EudraVigilance
Lokálna kontaktná osoba pre farmakovigilanciu
Monitoring zdravotníckej literatúry
Monitoring webových stránok a sociálnych médií
Monitoring lokálnej legislatívy a požiadaviek

Sme členmi Slovenskej asociácie spoločností v oblasti liekovej regulácie (SARAP).