Naša pôsobnosť:

Lekáreň Artmed

Lekáreň Artmed

Banská Bystrica
Registrácie liekov

Registrácie liekov

dôkladná znalosť procesov
Farmakovigilancia

Farmakovigilancia

chránime zdravie pacienta
Allpresan

Allpresan

kozmetické prípravky
Sensilab

Sensilab

výživové doplnky
nuME

nuME

zmena životného štýlu

Spoľahlivý partner
vo farmaceutickom priemysleFARMAKOVIGILANCIA

Farmakovigilancia je veda o získavaní a posudzovaní informácií o nežiaducich účinkoch liekov a ich prevencii. Nežiaduci účinok lieku je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená. Z klinického skúšania liekov nie je vždy možné zistiť nežiaduce účinky lieku, nakoľko klinické skúšanie je obmedzené počtom pacientom, trvaním liečby a kontrolovanými podmienkami, za ktorých sa vykonáva. Preto niektoré údaje o bezpečnosti liekov je možné zistiť až pri ich používaní v praxi. Cieľom farmakovigilancie je získavanie nových informácií o rizikách spojených s novými ale aj dlho používanými liekmi a zabránenie poškodenia pacientov prijatím účinných opatrení.
Naše služby:
Zber hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov a hlásení špecifických situácií
Získavanie doplňujúcich informácií k hláseniam podozrení na nežiaduce účinky a špecifických situácií
Uchovávanie hlásení podozrení na nežiaduce účinky a špecifických situácií
Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky do európskej databázy EudraVigilance
Lokálna kontaktná osoba pre farmakovigilanciu
Monitoring zdravotníckej literatúry
Monitoring webových stránok a sociálnych médií
Monitoring lokálnej legislatívy a požiadaviek

Sme členmi Slovenskej asociácie spoločností v oblasti liekovej regulácie (SARAP).