LEKÁRENSKÁ STAROSTLIVOSŤ ZAHŔŇA

- zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov vrátane internetového výdaja,
- zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok vrátane internetového výdaja,
- zhotovovanie zdravotníckych pomôcok na mieru a ich výdaj,
- zabezpečovanie a výdaj dietetických potravín,
- poskytovanie odborných informácií a rád o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických - potravinách potrebných na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie,
- dohľad nad liekmi a dohľad nad zdravotníckymi pomôckami,
- zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj doplnkového sortimentu,
- vykonávanie fyzikálnych a biochemických vyšetrení zameraných na primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie, ktoré si nevyžadujú ďalšie laboratórne spracovanie,
- výmenu, predaj a spätný predaj liekov držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo inému držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
- racionalizáciu skladového hospodárstva spočívajúcu najmä v spoločnom nákupe, skladovaní a vzájomnej výmene liekov medzi viacerými prevádzkarňami toho istého držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

HLAVNÝM SORTIMENTOM LEKÁRNE SÚ:

- individuálne pripravené lieky (masti, roztoky, rektálne čapíky, vaginálne čapíky, emulzie, suspenzie, kapsule a kúpeľové soli), voľno-predajné lieky a lieky na recept,
- zdravotnícke pomôcky,
- doplnkový sortiment, teda produkty slúžiace na ochranu a podporu zdravia, akými sú:
- potravinové doplnky (výživové doplnky),
- potraviny na osobitné výživové účely, napr. dojčenská výživa, dietetické potraviny, potraviny určené na používanie pri diétach, potraviny pre diabetikov,
- minerálne vody,
- kozmetické výrobky,
- iné produkty slúžiace na ochranu a podporu zdravia.
- ďalší sortiment ako čaje, detská obuv a pod.